Dịch vụ hỗ trợ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp

Share

Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội lần đầu là một trong những loại hình dịch vụ cực kỳ hữu ích cho doanh nghiệp mới thành lập. Một số doanh nghiệp mới thành lập gặp vướng mắc trong quá trình tham gia bảo hiểm thường tìm kiếm công ty dịch vụ bảo hiểm. Vậy dịch vụ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) lần đầu hỗ trợ doanh nghiệp những gì?

1. Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu là gì?

Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu là gì?
Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu là gì?

Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu là việc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động là đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm. Việc thực hiện đăng ký bảo hiểm lần đầu cũng là cơ sở để Cơ quan Bảo hiểm theo dõi số lượng tham gia bảo hiểm trong đơn vị.

Đọc thêm bài: đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu qua mạng

Lưu ý: Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải tham gia đăng ký bảo hiểm lần đầu trước khi thực hiện đóng bảo hiểm cho người lao động. Doanh nghiệp buộc phải thực hiện đăng ký chậm nhất là 30 ngày kể từ khi có giao kết hợp đồng lao động.

Tham khảo bài: Đăng ký mã đơn vị BHXH qua mạng

2. Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội lần đầu

Dịch vụ hỗ trợ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu
Dịch vụ hỗ trợ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Thực tế, một số hồ sơ và thủ tục hành chính đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu đối với các doanh nghiệp mới thành lập sẽ khá khó khăn. Nguyên nhân là do các thủ tục và hồ sơ pháp lý sẽ được đổi mới thường xuyên. Do đó, doanh nghiệp chưa hiểu hết các quy trình pháp lý sẽ gặp nhiều vướng mắc trong quá trình làm