bảo hiểm xã hội mới nhất

Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất chi tiết nhất năm 2019

Share

Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất được thực hiện theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam mà người sử dụng lao động và người lao động cần biết. Dưới đây là tổng hợp của AZTAX về những thay đổi này.

1, Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 bắt buộc

bảo hiểm xã hội mới nhất
Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 bắt buộc

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động (không phân biệt số lượng lao động đơn vị đang sử dụng).

Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Từ ngày 01/01/2018 trở đi: những người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng phải tham gia.

Theo Điều 4, Điều 17, Điều 21 Quyết định 595/QĐ-BHXH người lao động đồng thời có từ 02 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì:

  • Đóng BHXH, BHTN theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.
  • Đóng BHYT theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

Lưu ý (*):

  • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; không thuộc đối tượng tham gia BHYT, BHTN.
  • Theo quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/07/2018 của BHXH Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/7/2018): chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng bảo hiểm xã hội tại địa bàn đó hoặc đóng tại công ty mẹ.

2, Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 2019

Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giả đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%, công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 (theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ ) cụ thể:  

bảo hiểm xã hội mới nhất

Cách tính mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu cho người lao động đã qua học nghề:

Mức lương tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu dành cho những người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường là: không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định bên trên.

Còn những người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động đã qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) thì phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

bảo hiểm xã hội mới nhất

3, Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối đa

Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở.

Mức tiền lương tháng đóng BHTN mức tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng (mức lương tối thiểu vùng được xác định như trên mục 1)

Mức tiền lương cơ sở cụ thể:

  • Từ ngày 01/05/2016 mức lương cơ sở là: 1.210.000 đồng/tháng.
  • Từ ngày 01/07/2017 mức lương cơ sở là: 1.300.000 đồng/tháng.
  • Từ ngày 01/07/2018 mức lương cơ sở là: 1.390.000 đồng/tháng.
  • Từ ngày 01/07/2019 mức lương cơ sở là: 1.490.000 đồng/tháng.

Mọi vấn đề thắc mắc về “mức lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất” hoặc những thông tin liên quan đến thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội sang quận khác, bạn đừng e ngại mà hãy nhanh tay liên hệ với AZTAX để nhân viên tư vấn của chúng tôi giải đáp sớm nhất: HOTLINE: 0932 383 089 – EMAIL: cs@aztax.com.vn 

Share

Trả lời


Notice: Undefined index: cookies in /home/baohiemhcm/domains/baohiemxahoitphcm.com/public_html/wp-content/plugins/live-composer-page-builder/modules/tp-comments-form/module.php on line 1638