Cách tính chế độ hưu trí giành cho người lao động

Điều kiện để hưởng lương hưu và chế độ hưu trí năm 2021

Share

Ngoài chế độ ốm đau, thai sản thì chế độ hưu trí  là một trong những vấn đề được người lao động quan tâm. Vì hưu trí sẽ là một chế độ giúp cho người lao động có được một khoản tiền tiết kiệm khi hết tuổi lao động. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho người đọc những thông tin cũng như giải đáp về chế độ hưu trí năm 2021 sắp tới.

1. Điều kiện hưởng chế độ hưu trí năm 2020

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí năm 2020
Điều kiện hưởng chế độ hưu trí năm 2020

Người lao động sẽ được hưởng lương hưu nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

  •  Với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, cán bộ, công chức, viên chức:
Tuổi Số năm đóng BHXH Điều kiện khác
Nam Nữ
60 55 20 năm  
55 – 60 50 – 55 20 năm Có đủ 15 năm làm việc trong những ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, mang đến sự nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên
50 – 55 20 năm Có đủ 15 năm làm lao động cho công việc khai thác than trong hầm lò
Không quy định 20 năm Nhiễm HIV/AIDS do không may mắn dẫn đến tai nạn rủi ro nghề nghiệp
  • Với lực lượng quân đội, công an:
Tuổi Số năm đóng BHXH Điều kiện khác
Nam Nữ
55 50 20 năm  
50 – 55 45 – 50 20 năm Có đủ 15 năm lao động trong ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên
Không quy định 20 năm Nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp dẫn dến
  • Đối với người lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn
Tuổi Số năm đóng BHXH Điều kiện khác
55 15 – 20 năm  

Điều kiện nhận lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động dẫn đến nghỉ hưu trước tuổi

* Với người lao động là cán bộ nhân viên, công chức và làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc

Tuổi Số năm đóng BHXH Điều kiện khác
Nam Nữ
55 50 20 năm Bị suy giảm khả năng lao động từ mức độ 61% trở lên
50 45 20 năm Bị suy giảm khả năng lao động từ mức độ chiếm 81% trở lên
Không quy định 20 năm Bị suy giảm khả năng lao động từ mức độ chiếm 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên lao động trong ngành nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

* Với lực lượng là bộ đội, quân đội, công an:

Tuổi Số năm đóng BHXH Điều kiện khác
Nam Nữ
50 45 20 năm Bị suy giảm khả năng lao động chiếm từ 61% trở lên
Không quy định 20 năm Bị suy giảm khả năng lao động chiếm từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên lao động trong ngành nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Xem thêm: gộp sổ bảo hiểm xã hội

2. Cách tính chế độ hưu trí giành cho người lao động

Cách tính chế độ hưu trí giành cho người lao động
Cách tính chế độ hưu trí giành cho người lao động

2.1 Mức lương hưu cơ bản

Lương hưu của người lao động sẽ được xác định theo công thức sau: 

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó: 

– Với lao động nam sẽ có mức hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 18 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

– Với lao động nữ sẽ có mức hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân lương của tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm tham gia đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

2.2 Mức lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Theo Điều Luật, cụ thể tại khoản 3 có nêu, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đã đủ các điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi cũng sẽ được tính như người nghỉ hưu đủ tuổi. Sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp độ tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm sẽ là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm do nghỉ hưu trước tuổi.

Xem thêm: hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

3. Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí 2021

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí 2021
Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí 2021

Tùy theo từng đối tượng, hồ sơ hưởng chế độ hưu trí cũng sẽ khác nhau, cụ thể như: 

3.1 Với người đang tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị gồm: 

– Sổ BHXH

– Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí 

– Biên bản giám định mức độ suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa 

– Bản kê khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực 

3.2 Với người lao động tham gia BHXH tự nguyện hoặc bảo lưu thời gian tham gia BHXH gồm:

– Sổ BHXH

– Đơn đề nghị 

– Biên bản giám định xác nhận mức độ suy giảm khả năng lao động làm việc của Hội đồng giám định y khoa  hoặc bản sao giấy chứng nhận mắc phải HIV/AIDS do rủi ro nghề nghiệp

– Trường hợp đang chấp hành các hình phạt từ ngày 01/01/2016 trở đi thì cần cung cấp thêm giấy tờ ủy quyền 

– Trường hợp đã chấp hành xong hình phạt tù giam từ 1/1/1995 đến trước ngày 1/1/2016 thì cần có bản sao của các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn quyết định được miễn hoặc tạm hoãn các hình thức phạt tù

– Trường hợp lao động xuất cảnh trái phép trở về thì cần có thêm bản sao văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Trường hợp mất tích trở về thì có thêm bản sao quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích;

– Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007

– Trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì cần có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê khai các nội dung giám định của cơ sở thực hiện công việc giám định.

3.3 Với người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu gồm:

– Chứng nhận hoặc giấy quyết định chờ đủ điều kiện về tuổi tác để nhận lương hưu, trường hợp giấy tờ bị mất thì cần cung cấp thêm đơn đề nghị nêu rõ lý do bị mất;

-Biên bản giám định mức suy giảm về khả năng lao động được sự chứng nhận của Hội đồng y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm về khả năng lao động hoặc nộp bản sao giấy chứng nhận nhiễm HIV/ AIDS do rủi ro nghề nghiệp;

– Trường hợp đang chấp hành hình phạt từ ngày 01/01/2016 trở đi thì có thêm giấy ủy quyền; 

– Trường hợp đã chấp hành xong hình phạt tù giam từ ngày 1/1/1995 đến trước ngày 1/1/2016 thì có thêm bản sao của một trong các giấy tờ: Giấy xác nhận đã chấp hành xong các án phạt tù hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn quy định hoặc quyết định miễn, tạm hoãn chấp hành hình phạt tù;

– Trường hợp xuất cảnh không đúng quy định và trở về thì cần có thêm bản sao văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp;

– Trường hợp mất tích dài ngày và quay trở về thì có thêm bản sao quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích;

– Bản kê khai của cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ cho quân đội có hưởng phụ cấp khu vực

– Trường hợp chi trả chi phí giám định y khoa thì cần có thêm hóa đơn kê khai, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định.

Xem thêm: hưởng BHXH một lần

4. Trình tự thủ tục, thời hạn giải quyết 

Trình tự thủ tục, thời hạn giải quyết
Trình tự thủ tục, thời hạn giải quyết
  • Với người lao động tham gia BHXH bắt buộc. Trong vòng 30 ngày tính đến thời điểm được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động cần nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH 
  • Với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, tham gia BHXH tự nguyện thì trong vòng 30 tính đến thời điểm được hưởng lương hưu, người lao động cần nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH
  • Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm sẽ giải quyết hồ sơ và tổ chức chi trả lương hưu cho người lao động. Trường hợp không giải quyết được sẽ giải quyết bằng văn bản và nêu rõ lý do

5. Thời điểm hưởng lương chế độ hưu trí

Thời điểm hưởng lương hưu của người lao động như sau: 

  • Với người đang đóng BHXH bắt buộc, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định thôi việc do người lao động lập khi đủ điều kiện hưởng lương hưu. 
  • Với quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương đang đóng BHXH bắt buộc thì thời điểm hưởng lương hưu sẽ được tính từ tháng liền kề khi lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và có văn bản đề nghị gửi cho cơ quan bảo hiểm
  • Với người đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng và người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, thời điểm hưởng lương hưu sẽ là thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của lao động đã đủ điều kiện hưởng lương khi nghỉ hưu. 

Trên đây là tổng hợp về chế độ hưu trí. Người lao động có ý định nghỉ hưu cần nắm chắc những ý trên để đảm bảo lợi ích cho bản thân mình, hoặc liên hệ với dịch vụ bảo hiểm xã hội của chúng tôi để được hỗ trợ về cách tính lương hưu cũng như các dịch vụ liên quan khác.

Xem thêm:  

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua thông tin bên dưới:

Share

Trả lời


Notice: Undefined index: cookies in /home/baohiemhcm/domains/baohiemxahoitphcm.com/public_html/wp-content/plugins/live-composer-page-builder/modules/tp-comments-form/module.php on line 1638