Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu dành cho doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu 2022 dành cho doanh nghiệp

Share

Hiện nay, vấn đề về thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu đối với các doanh nghiệp khi mới thành lập. Cụ thể các hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia như thế nào? Bạn hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây của Công ty AZTAX chúng tôi.

1. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu
Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Theo quyết định tại Điều 4, Điều 13, Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN như sau:

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
 • Đơn vị thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
 • Những người lao động làm việc từ 2 nơi trở lên thì: đóng BHXH, BHTN theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu quyết định tuyển dụng doanh nghiệp phải tham gia bảo hiểm.

Lưu ý (*): Từ ngày 1/1/2018 những hợp đồng lao đồng có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng cũng phải tham gia.

2. Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Căn cứ theo Mục 1 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cụ thể như sau:

a. Hồ sơ đối với đơn vị tham gia lần đâu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

Người lao động: tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu TK1-TS)

Đơn vị sử dụng lao động:

 • Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu TK3-TS)
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-TS)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

b. Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng

Khi có sự điều chỉnh về tăng giảm lao động, điều chỉnh mức lương đóng BHXH, hồ sơ cụ thể như sau:

Người lao động: tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu TK1-TS)

Đơn vị sử dụng lao động:

 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-TS)
 • Tờ khai thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS). Trường hợp thay đổi thông tin BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp, ví dụ: thay đổi tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, người đại diện pháp luật…

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Nơi nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc nộp qua mạng (liên hệ trực tiếp Cơ quan bảo hiểm xã hội quận, huyện để biết chi tiết về việc tiếp nhận hồ sơ).

3. Thủ tục hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT

Căn cứ theo Mục 1 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định hồ sơ cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT và điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT cụ thể như sau:

a, Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ bảo hiểm xã hội

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)
 • Sổ bảo hiểm xã hội đã cấp
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

b, Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ bảo hiểm xã hội

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
 • Sổ bảo hiểm xã hội
 • Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh theo phụ lục 03
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

c, Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
 • Sổ bảo hiểm xã hội
 • Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (Mục 1 Phụ lục 03)
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d, Cấp lại, đổi thẻ BHYT

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)
 • Thẻ BHYT (trường hợp hỏng hoặc thay đổi thông tin)
 • Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT (Mục 1, 2 Phụ lục 03 đối với trường hợp thay đổi thông tin)

4. Thời hạn giải quyết

a. Cấp sổ bảo hiểm xã hội

Cấp mới sổ bảo hiểm xã hội:

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội:

Trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc gộp sổ: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng bảo hiểm xã hội ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày những phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ bảo hiểm xã hội: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Xác nhận sổ bảo hiểm xã hội: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

b. Cấp thẻ BHYT

Cấp mới thẻ BHYT

Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cấp lại, đổi thẻ BHYT

Trường hợp không thay đổi thông tin: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trường hợp thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

a. Đóng hằng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của Cơ quan bảo hiểm xã hội mở tại ngân hàng hoặc kho bạc Nhà nước.

b. Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng thoe phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội.

c. Đóng theo địa bàn

Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của bảo hiểm xã hội tỉnh.

Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng bảo hiểm xã hội tại địa bàn đó.

Tham khảo thêm về: Mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mọi thắc mắc về thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu, bạn hãy liên hệ ngay với Công ty AZTAX chúng tôi để được tư vấn miễn phí và sớm nhất!

Share

Trả lời


Notice: Undefined index: cookies in /home/baohiemhcm/domains/baohiemxahoitphcm.com/public_html/wp-content/plugins/live-composer-page-builder/modules/tp-comments-form/module.php on line 1638