Mẫu D01-TS

Hướng dẫn điền mẫu D01-TS và D02-TS

Share

Mẫu D01-TS và D02-TS là 2 mẫu quen thuộc đối với doanh nghiệp khi tham gia BHXH. Vậy mục đích 2 mẫu này để làm gì và cách điều như thế nào? Xem bài viết để biết thêm chi tiết.

1. Mẫu D01-TS 

Giới thiệu

– Mục đích lập : Mẫu D01-TS được thực hiện nhằm tổng hợp giấy tờ, hồ sơ của đơn vị và thông tin của người tham gia làm căn cứ truy thu BHXH, BHTN, BHTN, BHYT, BHTNLĐ; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

– Trách nhiệm lập: Thuộc về đơn vị tham gia khi có phát sinh những thay đổi, bổ sung thủ tục.

– Thời gian lập: Thực hiện khi có phát sinh và tiến hành nộp hồ sơ điện tử lên Cổng thông tin của Bảo hiểm xã hội.

– Căn cứ lập: Các loại giấy tờ theo mục 2 Phụ lục 01; 02; 03. Điền cụ thể nội dung bản chính/ bản chứng thực/ bản sao của giấy tờ.

Tải mẫu tại đây: Mẫu D01-TS

Hướng dẫn điền mẫu D01-TS

Mẫu D01-TS
Mẫu D01-TS
– Chỉ tiêu dòng

Chỉ tiêu (1): điền nội dung cần lập bảng kê (mẫu: hồ sơ làm căn cứ truy thu BHXH, BHTNLĐ, BNN, BHYT, BHTN).

Chỉ tiêu (2): điền nội dung bảng kê nộp kèm theo [mẫu: kèm danh sách lao động tham gia BHXH, BHTNLĐ, BNN, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS)]

– Chỉ tiêu cột
 • Cột 1: điền số thứ tự;
 • Cột 2: điền họ và tên người tham gia điều chỉnh;
 • Cột 3: điền mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia điều chỉnh;
 • Cột 4: điền loại văn bản, tên (Ví dụ: Hợp đồng lao động, Quyết định, …);
 • Cột 5: điền số hiệu văn bản (Ví dụ: 88/LĐTBXH-NCC, 99/QĐ-UBND, …);
 • Cột 6: điền ngày tháng năm ban hành văn bản; 
 • Cột 7: điền ngày tháng năm văn bản có hiệu lực;
 • Cột 8: điền thông tin cơ quan ban hành văn bản (Ví dụ: Sở, ngành …; UBND huyện, tỉnh; Công ty …);
 • Cột 9: điền nội dung trích yếu văn bản (Ví dụ: xác nhận người có công với cách mạng, tuyển dụng, điều động, tăng lương, …);
 • Cột 10: điền thông tin trích lược được nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm định như: 

+ Truy thu: để làm căn cứ truy thu cần điền một số nội dung trong văn bản.

+ Điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH (Ví dụ: điều chỉnh nghề nghiệp, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm có trong danh mục của Bộ y tế ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) bao gồm công việc, hệ số lương, địa điểm làm việc; mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung hoặc thời điểm hưởng lương  bậc lương của người lao động theo Quyết định phân công nghề, công việc hoặc Quyết định tiền lương hoặc HĐLĐ, HĐLV theo nghề hoặc công việc.

+ Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin như họ, tên lót, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; giới tính

Căn cứ theo giấy khai sinh hoặc bản Trích lục khai sinh, điền rõ họ tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch;

Căn cứ theo CMND/CCCD/hộ chiếu số điền rõ CMND/CCCD/hộ chiếu; họ và tên, ngày tháng năm sinh của người tham gia;

Nếu là người tham gia là đảng viên ghi rõ: họ và tên; ngày tháng năm sinh; ngày tháng năm khai lý lịch của người tham gia được ghi trong Lý lịch đảng viên.

2. Mẫu D02-TS

Giới thiệu mẫu D02-TS

Mẫu D02-TS là danh sách tổng hợp lao động tham gia BHTN, BHTNLĐ, BHXH, BHYT, BNN.

– Mục đích lập: Dùng để đơn vị sử dụng lao động đăng ký, điều chỉnh đóng, truy thu BHYT, BHXH, BHTNLĐ, BHTN, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người tham gia thuộc đơn vị.

– Trách nhiệm lập: Đơn vị sử dụng lao động.

– Thời gian lập: Khi có phát sinh về lao động, tiền lương và truy thu đối với NLĐ thuộc đơn vị.

– Căn cứ lập: Các loại giấy tờ bao gồm HĐLĐ, HĐLV, tiếp nhận, quyết định tuyển dụng; quyết định thuyên chuyển, nâng lương; tờ khai tham gia BHXH, BHYT và hồ sơ liên quan

Hướng dẫn điền mẫu D02-TS

Mẫu D02-TS
Mẫu D02-TS
– Chỉ tiêu theo dòng

Mục tăng: ghi theo thứ tự lao động tăng mới và điều chỉnh tăng mức đóng đơn vị.

Mục giảm: ghi theo thứ tự lao động giảm, nguyên nhân giảm và điều chỉnh giảm mức đóng đơn vị.

– Chỉ tiêu theo cột
 • Cột A: điền số thứ tự 
 • Cột B: điền họ, tên chi tiết của từng người lao động và ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng tiền lương hoặc giảm lao động, giảm tiền lương;
 • Cột C: điền mã số BHXH đối với người đã được cấp số;
 • Cột 1: điền đầy đủ thông tin về cấp bậc, chức vụ, điều kiện nơi làm việc, chức danh nghề, công việc theo quyết định/ HĐLV, HĐLĐ;
 • Cột 2: điền phần lương mà NLĐ được hưởng vào chỉ tiêu này;

Nếu NLĐ thực hiện chế độ tiền lương mà Nhà nước quy định thì ghi bằng hệ số (gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có);

Nếu NLĐ thực hiện chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định thì điền mức lương theo chức danh, công việc bằng đồng tiền Việt Nam.

 • Cột 3, 4, 5: điền phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống;
 • Cột 6: điền phụ cấp tiền lương theo quy định của luật lao động (nếu có);
 • Cột 7: điền các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2018 (nếu có);
 • Cột 8, 9: điền tháng năm đến tháng năm người lao động bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng. Trường hợp người lao động có thời gian truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN thì ghi từng dòng, theo từng mốc thời gian truy đóng;
 • Cột 10: ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương,… . Ghi đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn nếu có giấy tờ chứng minh như: người có công, cựu chiến binh,… ;
 • Cột 10: điền số; ngày, tháng, năm của HĐLV, HĐLĐ hoặc quyết định tiếp nhận, tuyển dụng;  nghỉ việc không hưởng lương, tạm hoãn HĐLĐ,… . Ghi người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn nếu có giấy tờ chứng minh như: cựu chiến binh,… . 

Tải mẫu tại đây: Mẫu D02-TS

3. Hướng dẫn tải mẫu

Bước 1: Truy cập đường dẫn

Bước 2: Tải dưới dạng Word

Tệp -> Tải xuống -> Tải dưới dạng Microsoft Excel (đối với mẫu D02-TS). Tải dưới dạng Microsoft Word (đối với mẫu D01-TS)

Hướng dẫn tải mẫu D01-TS và D02-TS
Hướng dẫn tải mẫu D01-TS và D02-TS

Bước 3: Điền thông tin và sử dụng

Sau khi tải về chọn Enable Editing sau đó tiến hành điền thông tin.

Điền thông tin mẫu D01-TS và D02-TS
Điền thông tin mẫu D01-TS và D02-TS

Trong quá trình thực hiện nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ baohiemxahoitphcm theo thông tin sau. Chuyên viên sẽ giải đáp tận tình trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn quan tâm đến dịch vụ làm bảo hiểm xã hội có thể liên AZTAX, đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam

Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Share

Trả lời


Notice: Undefined index: cookies in /home/baohiemhcm/domains/baohiemxahoitphcm.com/public_html/wp-content/plugins/live-composer-page-builder/modules/tp-comments-form/module.php on line 1638