Bước 1: Truy cập liên kết

Mẫu TK1-TS và mẫu TK3-TS – Hướng dẫn xác lập

Share

Mẫu TK1-TS và TK3-TS là 2 mẫu quen thuộc được sử dụng phổ biến đối với người tham gia bảo hiểm xã hội. Bài viết này sẽ cung cấp và hướng dẫn điền mẫu chi tiết cho người sử dụng.

1. Mẫu TK1-TS

Mẫu TK1-TS là mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Mục đích của mẫu TK1-TS

Mẫu này được sử dụng nhằm khai báo chi tiết thông tin của người tham gia BHXH, BHYT nếu không tìm thấy mã số BHXH khi tra cứu.

Đồng thời, khi người tham gia cũng sử dụng mẫu này khi điều chỉnh thông tin cá nhân, phương thức đóng BHXH tự nguyện hay nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu,… .

Người lập tờ khai mẫu TK1-TS

Trách nhiệm lập tờ khai sẽ do người tham gia BHXH, BHYT hoặc cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi).

Hướng dẫn lập tờ khai mẫu TK1-TS

Đối với mục I: Mục này dành cho người tham gia không tìm thấy mã số BHXH (hoặc chưa được cấp mã số BHXH). Người lập tờ khai tiến hành điền thông tin từ chỉ tiêu [1] đến chỉ tiêu [13] như sau:

 • [01] Họ và tên: Điền đầy đủ họ và tên của người tham gia;
 • [02] Ngày, tháng, năm sinh: Điền ngày, tháng, năm sinh dựa trên giấy khai sinh, CMND/CCCD;
 • [03] Giới tính: Điền thông tin theo giới tính nam hoặc nữ;
 • [04] Quốc tịch: Điền quốc tịch dựa trên giấy khai sinh, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
 • [05] Dân tộc: Điền dân tộc dựa trên giấy khai sinh, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
 • [06] Nơi đăng ký khai sinh: Điền cụ thể tên xã/phường/thị trấn; huyện; tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) đã đăng ký khai sinh của người tham gia. Trường hợp chưa xác định được nơi đăng ký khai sinh thì ghi nguyên quán hoặc ghi địa chỉ hộ khẩu thường trú/tạm trú (theo 3 cấp tương tự nơi đăng ký khai sinh);
 • [07] Địa chỉ nhận kết quả: Điền đầy đủ thông tin địa chỉ mà người làm đơn có thể nhận kết quả;
 • [08] Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Điền CMND/CCCD/Hộ chiếu của người tham gia được cơ quan có thẩm quyền cấp. Trẻ em chưa có CCCD có thể điền mã định danh;
 • [09] Số điện thoại liên hệ: Điền số điện thoại có thể liên hệ với người tham gia nhanh chóng khi cần bổ sung, điều chỉnh thông tin;
 • [10] Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): Điền đầy đủ thông tin họ tên theo yêu cầu;
 • Mục [11] và [12] dành cho người tham gia BHXH tự nguyện
 • [11] Mức tiền đóng: Người tham gia đóng lựa chọn mức đóng phù hợp với mình;
 • [12] Phương thức đóng: Người tham gia lựa chọn phương thức đóng thuận tiện với mình;
 • Mục [13] không áp dụng với người tham gia BHXH tự nguyện
 • [13] Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: Người tham gia chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh phù hợp theo sự hướng dẫn của BHXH.

Đối với mục II: Mục này dành cho người tham gia đã được cấp mã số BHXH muốn điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH hoặc thẻ BHYT. Người lập tờ khai tiến hành điền thông tin từ chỉ tiêu [1] đến chỉ tiêu [5] như sau:

 • [01]. Họ và tên: Điền đầy đủ họ và tên;
 • [02]. Ngày, tháng, năm sinh: Điền ngày/ tháng/ năm sinh dựa trên CCCD/CMND/hộ chiếu hoặc giấy khai sinh;
 • [03] Mã số BHXH: Điền mã số BHXH đã được cơ quan cấp;
 • [04] Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: Điền thông tin mà người làm đơn muốn thay đổi như SĐT, địa chỉ, CCCD,…;
 • [05] Hồ sơ kèm theo:

Nếu người làm đơn cần thay đổi thông tin cần bổ sung các loại giấy tờ chứng minh

Nếu người làm đơn được hưởng BHYT cao hơn cũng cần bổ sung giấy tờ chứng minh1.4. Tải mẫu TK1-TS

Tải file theo liên kết sau: Mẫu TK1-TS

2. Mẫu TK3-TS

Mục đích của mẫu TK3-TS

Khi mẫu TK1-TS là tờ khai thay đổi thông tin cho cá nhân thì mẫu TK3-TS là tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin của doanh nghiệp hay còn gọi là đơn vị tham gia BHXH, BHYT. 

Đơn vị sẽ làm mẫu này khi đăng ký tham gia BHXH lần đầu, thay đổi thông tin, địa điểm đơn vị.

Người lập tờ khai mẫu TK3-TS

Trách nhiệm lập tờ khai sẽ thuộc về đơn vị tham gia BHXH BHYT

Hướng dẫn lập tờ khai mẫu TK3-TS

 • [1] Tên đơn vị: Điền đầy đủ tên đơn vị bằng tiếng Việt;
 • [2] Tên đơn vị: Điền đầy đủ tên đơn vị bằng tiếng Anh (nếu có);
 • [3] Mã số thuế: Điền mã số thuế của đơn vị tham gia. Trường hợp chưa có mã số thuế có thể bỏ qua;
 • [4] Địa chỉ trụ sở: Điền đầy đủ thông tin về địa chỉ dựa trên giấy đăng ký hoặc giấy phép kinh doanh;
 • [5] Loại hình đơn vị: Điền loại hình đơn vị theo một trong những loại hình sau:

– Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn

– Doanh nghiệp ngoài nhà nước

– Doanh nghiệp nhà nước

– Cá nhân có sử dụng lao động

– Hợp tác xã

– Tổ hợp tác

– Hộ kinh doanh cá thể

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

– Văn phòng đại diện hoặc các tổ chức quốc tế

– Đơn vị sự nghiệp công lập, sự nghiệp ngoài công lập

 • [6] Số điện thoại: Điền số điện thoại của đơn vị để nhận kết quả hoặc liên hệ nếu có yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa;
 • [7] Địa chỉ email: Điền địa chỉ email của đơn vị để nhận kết quả hoặc liên hệ nếu có yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa;
 • [8] Số quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh;
 • [8.1] Số: Điền đầy đủ số Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh;
 • [8.2] Nơi cấp: Điền thông tin cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh;
 • [9] Số tài khoản: Điền số tài khoản của đơn vị tham gia;
 • [9.1] Ngân hàng: Điền thông tin ngân hàng mà đơn vị cung cấp số tài khoản;
 • [9.2] Chi nhánh, phòng giao dịch: Điền thông tin chi nhánh ngân hàng mà đơn vị cung cấp số tài khoản;
 • [10] Thông tin về người đại diện theo pháp luật của đơn vị;
 • [10.1] Họ và tên: Điền thông tin họ và tên của người đại diện đơn vị;
 • [10.2] Ngày tháng năm sinh: Điền thông tin về ngày tháng năm sinh của người đại diện đơn vị dựa trên CMND/CCCD/ giấy khai sinh/hộ chiếu;
 • [10.3] Giới tính: Điền giới tính nam hoặc nữ dựa trên CMND/CCCD/ giấy khai sinh/hộ chiếu;
 • [10.4] Quốc tịch: Điền thông tin quốc tịch dựa trên CMND/CCCD/ giấy khai sinh/hộ chiếu;
 • [10.5] Số CMT/ Hộ chiếu: Điền thông tin số CMND/CCCD//hộ chiếu;
 • [11] Phương thức đóng khác: Đánh vào ô phương thức đóng phù hợp với mong muốn của doanh nghiệp;
 • [12]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: Điền thông tin yêu cầu cập nhật, điều chỉnh như tên đơn vị, địa chỉ đơn vị,… ;
 • [13]. Tài liệu kèm theo: Điền chi tiết số lượng hồ sơ đi kèm.

Tải mẫu TK3-TS 

Tải file theo liên kết sau: Mẫu TK3-TS

3. Hướng dẫn sử dụng 

Bước 1: Truy cập liên kết 

Sau khi truy cập liên kết, người nộp đơn sẽ nhìn thấy được giao diện như sau:

Bước 1: Truy cập liên kết
Bước 1: Truy cập liên kết

Bước 2: Tải đơn đăng ký thành bản Word như hướng dẫn và điền thông tin

Bước 2: Tải dưới dạng Word
Bước 2: Tải dưới dạng Word

Bước 3: Chỉnh sửa bản Word dựa trên hướng dẫn phần trên

Bước 3: Chỉnh sửa bản Word
Bước 3: Chỉnh sửa bản Word

Bước 4: Bấm Ctrl+S hoặc File -> Save as để lưu file.

Bước 4: Hoàn tất và lưu file
Bước 4: Hoàn tất và lưu file

Như vậy bạn đã có đơn hoàn chỉnh và có thể tiến hành nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

Bài viết trên đã cung cấp và hướng dẫn cách điền mẫu TK1-TS và TK3-TS. Nếu có thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ chuyên viên theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ, giải đáp trong thời gian sớm nhất. 

Share

Trả lời


Notice: Undefined index: cookies in /home/baohiemhcm/domains/baohiemxahoitphcm.com/public_html/wp-content/plugins/live-composer-page-builder/modules/tp-comments-form/module.php on line 1638