Quy định mới về bảo hiểm lao động bệnh nghề nghiệp

Quy định mới về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Share

Nghị định 88/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 28/7, bổ sung những điều mới của Luật an toàn, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bảo đảm quyền lợi cho người lao động như hỗ trợ một khoản kinh phí để khám, chữa bệnh. Đồng thời bổ sung đối tượng được hưởng là thân nhân người lao động bị bệnh nghề nghiệp. 4 điểm mới sẽ được áp dụng từ ngày 15/9/2020.

1. Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hỗ trợ kinh phí chữa bệnh không quá 15 triệu đồng

Trong điều 21 Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp như sau:

Trong 1 năm NLĐ chỉ được hỗ trợ tối đa là 2 lần và chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần

Mức hỗ trợ sẽ bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp theo quy chế của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được BHYT thanh toán, nhưng không vượt quá 15 triệu đồng trên một người lao động. 

Như vậy, nhận thấy chính sách mới của bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong lao động so với quy định Nghị định 37/2016/NĐ-CP thì mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh được hạn chế bằng một mức chi phí cụ thể thay vì giới hạn một mức quy định là không quá 10 lần mức lương cơ sở trên một người lao động như trước. Mức giới hạn mới này phù hợp với hướng đi quy định về mức lương cơ sở theo Nghị quyết số 27-NQ/TW vào ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về những chính sách cải cách tiền lương.

2. Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hỗ trợ 100% chi phí chữa bệnh cho NLĐ

Hỗ trợ 100% phí chữa bệnh
Hỗ trợ 100% phí chữa bệnh

Lưu ý: Quy định của bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chỉ áp dụng cho NLĐ phát hiện bệnh lao động khi không còn làm việc trong các ngành nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh hoặc đã nghỉ hưu.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 5 Nghị định 88/2020/NĐ-CP, khi NLĐ bị bệnh, tai nạn nghề nghiệp thì thân nhân của NLĐ được Quỹ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả các chế độ sau:

 Hỗ trợ 100% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp sau khi đã được bảo hiểm y tế thanh toán; số lần cung cấp hỗ trợ cao nhất đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.

– Hỗ trợ 100% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh cho NLĐ tại thời điểm chữa bệnh nghề nghiệp theo chỉ thị  của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm chi trả; số lần hỗ trợ khoản chi phí cao nhất đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.

Những quy tắc theo quy định tại Mục 3 Chương III Luật An toàn, vệ sinh lao động đối với người dân tham gia bảo hiểm xã hội không tự nguyện,  gồm: Phí giám định thương tích, bệnh tật; phụ cấp một lần hoặc hằng tháng; trợ cấp phục vụ; giúp ổn định phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; giúp đỡ các khoản chi phí khi người lao động chết do bệnh nghề nghiệp; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm bệnh nghề nghiệp hằng tháng

Như vậy, nhân thấy so với Nghị định 37/2016/NĐ-CP thì Nghị định mới đã nâng mức hỗ trợ chi phí chữa bệnh nghề nghiệp lên 100% thay vì 50% như trước đây. Mặt khác, thêm vào tổng thể đó là đối tượng được hưởng là “thân nhân người lao động bị bệnh nghề nghiệp” thay vì chỉ khoanh vùng giới hạn là người lao động bị bệnh nghề nghiệp như trước.

3. Chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức từ 5 – 10 ngày

Được nghỉ dưỡng từ 5 đến 10 ngày
Được nghỉ dưỡng từ 5 đến 10 ngày

Theo Điều 54 Luật An toàn vệ sinh  cho NLĐ năm 2015, thì người lao động được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 – 10 ngày sau khi điều trị bình phục thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do mắc phải trong quá trình làm việc, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi cho một lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tại Điều 9 Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định số ngày nghỉ ngơi, dưỡng sức, ổn định sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật gồm cả các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định của pháp luật về lao động.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 9 Nghị định này còn áp dụng quy định trường hợp người lao động không nghỉ việc thì không được hưởng chế độ nghỉ ngơi dưỡng sức, ổn định sức khỏe sau khi điều trị thương tích, bệnh tật.

4. Giảm điều kiện hưởng tiền chữa bệnh nghề nghiệp

Giảm điều kiện hưởng tiền chữa bệnh nghề nghiệp
Giảm điều kiện hưởng tiền chữa bệnh nghề nghiệp

Căn cứ Điều 20 Nghị định 88/2020/NĐ-CP, người lao động được giúp đỡ kinh phí chữa bệnh liên quan đến bệnh nghề nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 khi có đủ các điều kiện sau:

Có tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian làm các nghề, công việc gây bệnh nghề nghiệp

Đã gia nhập và đóng bảo hiểm đủ 12 tháng trở lên và duy trì bảo hiểm tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh liên quan 

Đã được thăm khám, tìm hiểu là bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.

5. Dịch vụ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Các quy định mới được bổ sung và cập nhật liên tục, vì vậy dịch vụ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của Bảo hiểm xã hội TPHCM là giải pháp an toàn và nhanh chóng nhất cho các doanh nghiệp muốn tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 

Như vậy qua bài viết trên hy vọng người lao động cũng như doanh nghiệp hiểu rõ về những điểm mới của bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng như bảo hiểm xã hội cho cá nhân để đảm bảo những quyền lợi nhất định của con người.

Đề biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ cho chúng tôi: 

Share

Trả lời


Notice: Undefined index: cookies in /home/baohiemhcm/domains/baohiemxahoitphcm.com/public_html/wp-content/plugins/live-composer-page-builder/modules/tp-comments-form/module.php on line 1638