Cập nhật những quy định tạm dừng đóng BHXH mới nhất

Share

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra khác phức tạp vào đầu năm nay. Điều này ảnh hưởng khá lớn đối với nền kinh tế và tác động đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Do đó, nhà nước đã đề xuất ra nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đáng chú ý là việc dừng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho doanh nghiệp.Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng cập nhật những quy định tạm dừng đóng BHXH.

1.Tạm dừng đóng BHXH được hiểu như thế nào?

Quy định tạm dừng đóng BHXH
Quy định tạm dừng đóng BHXH

Tạm dừng đóng BHXH là doanh nghiệp tạm dừng đóng tiền BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất. Doanh nghiệp chỉ tạm dừng đóng BHXH khi gặp khó khăn buộc phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người sử dụng lao động không có đủ khả năng đóng bảo hiểm bắt buộc.

2. Quy định các trường hợp tạm dừng đóng BHXH

Các trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định rõ tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 15/2015/ NĐ-CP. Doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp được quy định như sau:

  • Người sử dụng lao động phải tạm ngừng sản xuất, kinh doanh do gặp khó khăn vì phải thay đổi cơ cấu, công nghệ;
  • Người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động kinh doanh do tác động xấu của khủng hoảng, suy thoái kinh tế;
  • Người sử dụng lao động phải tạm ngưng hoạt động do thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơp cấu nền kinh tế hay thực hiện các cam kết quốc tế.

Lưu ý về việc tạm dừng đóng BHXH khi doanh nghiệp tạm nhưng hoạt động sản xuất và kinh doanh từ một tháng trở lên. Ngoài ra, khi doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa có trong quy định cũng được nhận chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng BHXH.

Có thể doanh nghiệp và người lao động quan tâm đến bài viết: đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu qua mạng

3. Quy định điều kiện tạm dừng đóng BHXH dành cho doanh nghiệp

điều kiện quy định tạm dừng đóng BHXH
điều kiện quy định tạm dừng đóng BHXH

Cũng như các chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho doanh nghiệp. Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cũng có các quy định nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động khi thuộc một trong các điều kiện sau:

  • Người sử dụng lao động không tiếp tục sắp xếp được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện đang tham gia bảo hiểm phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên trong tổng số lao động vẫn đang làm việc trước khi phải dừng sản xuất và kinh doanh;
  •  Người sử dụng lao động phải chịu thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra.

Tuy nhiên, điều kiện trên không kể giá trị tài sản là đất. Do đó, người sử dụng cần chú ý để xem doanh nghiệp có thỏa một trong những điều kiện trên.

Có thể người lao động và doanh nghiệp quan tâm đến bài viết: làm lại sổ bảo hiểm xã hội cần những gì

4. Quy định về thời gian ngừng đóng BHXH bắt buộc

Thời gian quy định tạm dừng đóng
Thời gian quy định tạm dừng đóng

4.1 Thời gian tạm dừng đóng theo quy định tạm dừng đóng BHXH

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ tử tuất và hưu trí cho người lao động, người sử dụng lao động tạm ngừng đóng theo tháng và không vượt quá 12 tháng. Doanh nghiệp cần tuân thủ thời gian tạm dừng đóng để không bị phạt khi không hiểu rõ về thời gian được quy định.

4.2 Sau thời gian tạm dừng đóng

Khi hết thời gian tạm ngừng đóng, doanh nghiệp và người lao động phải tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và phải đóng bù cho thời gian tạm ngưng. Tuy nhiên, số tiền đóng bù sẽ không tính thêm vào lãi chậm đóng. Thời điểm tạm dừng đóng bảo hiểm bắt buộc được tính từ tháng nhười sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

Xem thêm bài viết: hướng dẫn làm lại sổ bảo hiểm xã hội

5. Những lưu ý về việc quy định tạm dừng đóng BHXH

Trong thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, doanh nghiệp chỉ tạm không đóng vào quỹ tử tuất và hưu trí. Nếu người loa động hay người sử dụng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hư trí và tử tuất hoặc đã chấm dứt hợp đồng lao động thì cần thực hiện đóng bù cho thời gian tạm ngừng đóng thì mới có thể giải quyết hưởng chế độ cho người lao động.

6. Phạm vi tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Doanh nghiệp thuộc đối tượng đã nêu trên được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trong thời gian tjam dừng đóng đó, doanh nghiệp phải đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, quỹ thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 

Các chính sách quy định về tạm dừng đóng BHXH là một trong những phao cứu sinh quan trọng giúp doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn do tác động bên ngoài. Như vậy, bài viết đã chia sẻ cho người sử dụng lao động về những điều kiện, đối tượng hưởng chính sách tạm ngưng đóng vào quỹ tử tuất và hưu trí. Nếu doanh nghiệp còn có thắc mắc về bảo hiểm xã hội thì hãy liên hệ ngay với bảo hiểm xã hội TPHCM theo thông tin bên dưới. Chuyên viên tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm sẽ hỗ trợ tận tình và giải đáp những vấn đề mà doanh nghiệp đang vướng mắc.

Share

Trả lời


Notice: Undefined index: cookies in /home/baohiemhcm/domains/baohiemxahoitphcm.com/public_html/wp-content/plugins/live-composer-page-builder/modules/tp-comments-form/module.php on line 1638