Cách giải quyết khi doanh nghiệp nộp trễ hồ sơ hưởng BHXH

Cách giải quyết khi doanh nghiệp nộp trễ hồ sơ hưởng BHXH

Share

Doanh nghiệp phải làm gì khi nộp trễ hồ sơ hưởng BHXH của nhân viên?”, trường hợp thường xuyên xảy ra tại doanh nghiệp. Khi người lao động muốn nhận các chế độ phúc lợi từ Bảo hiểm xã hội thì cần phối hợp cùng doanh nghiệp để có thể hoàn thiện hồ sơ hưởng. Vậy doanh nghiệp cần làm gì nếu quá thời hạn vẫn chưa nộp hồ sơ hưởng BHXH cho người lao động? 

Cách giải quyết khi doanh nghiệp nộp trễ hồ sơ hưởng BHXH
Cách giải quyết khi doanh nghiệp nộp trễ hồ sơ hưởng BHXH

1. Hạn nộp hồ sơ hưởng các chế độ BHXH?

1.1 Chế độ ốm đau, chế độ thai sản

Dựa vào quy định tại Khoản 1 Điều 102 Luật BHXH (2014), doanh nghiệp cần hoàn thiện và nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản trong thời hạn sau:

  • Trong 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động nộp đầy đủ hồ sơ cho người sử dụng lao động
  • Trong 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, doanh nghiệp hoàn thiện nốt hồ sơ và gửi cho cơ quan BHXH

Tham khảo bài viết: Hưởng trợ cấp thai sản

 

1.2 Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản

Căn cứ theo Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội (2014), hồ sơ xin trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau hoặc thai sản phải được nộp trong thời hạn sau:

  • Trong 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, doanh nghiệp lập danh sách và nộp cho cơ quan BHXH.
Hạn nộp hồ sơ hưởng các chế độ BHXH?
Hạn nộp hồ sơ hưởng các chế độ BHXH?

1.3 Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo khoản 1 Điều 59 Luật An toàn, vệ sinh lao động, doanh nghiệp cần cung cấp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong khoảng thời gian sau:

  • Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH trong 30 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

1.4 Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Chiếu theo nội dung quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật An toàn, vệ sinh lao động, hồ sơ xin nhận trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải được nộp trong thời hạn sau:

  • Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH trong 10 ngày, kể từ ngày người lao động được xác định là sức khỏe chưa phục hồi.

1.5 Chế độ hưu trí

Theo quy định tại khoản 1 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội (2014), sau khi người lao động đáp ứng được những yêu cầu hưởng lương hưu, doanh nghiệp làm hồ sơ hưu trí nộp cho cơ quan BHXH trong thời hạn sau:

  • Trong 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

1.6 Chế độ tử tuất

Chiếu theo khoản 1 và khoản 2 Điều 112 Luật BHXH (2014), doanh nghiệp cần liên hệ với nhân thân của người lao động đã mất để hoàn thiện hồ sơ chế độ tử tuất và nộp trong thời hạn sau:

  • Trong 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ cho doanh nghiệp
  • Trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH

2. Nộp chậm hồ sơ hưởng BHXH có được giải quyết?

Doanh nghiệp quá hạn nộp hưởng các chế độ chế độ ốm đau; chế độ thai sản; trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản; chế độ hưu trí; chế độ tử tuất; cách giải quyết cho những trường hợp này được quy định tại khoản 1 Điều 116 Luật BHXH (2014). Cụ thể:

“Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản.”

Nộp chậm hồ sơ hưởng BHXH có được giải quyết?
Nộp chậm hồ sơ hưởng BHXH có được giải quyết?

Doanh nghiệp nộp trễ hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hướng dẫn xử lý trường hợp này được nêu rõ tại khoản 1 Điều 61 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định:

“Trường hợp vượt quá thời hạn giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại Điều 59 và khoản 1 Điều 60 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Kết luận, khi doanh nghiệp bị quá hạn nộp hồ sơ hưởng BHXH thì cơ quan BHXH vẫn sẽ giải quyết nếu có biên bản giải trình và nêu rõ lý do.

3. Cách xử lý khi nộp trễ hồ sơ hưởng BHXH

Cách xử lý khi nộp trễ hồ sơ hưởng BHXH
Cách xử lý khi nộp trễ hồ sơ hưởng BHXH

Doanh nghiệp nộp trễ hồ sơ hưởng BHXH, như nội dung vừa đề cập, doanh nghiệp cần có văn bản giải trình lý do nộp trễ kèm theo hồ sơ. Khi đó, hồ sơ hưởng các chế độ BHXH của người lao động mới có khả năng được cơ quan BHXH xem xét và đánh giá.

Xem thêm: Đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

 

Bài viết trên đã cung cấp thời gian nộp hồ sơ hưởng BHXHcách giải quyết trong trường hợp nộp trễ hạn. Doanh nghiệp cần chú ý và thường xuyên cập nhật những thông tin về BHXH. Nếu Quý doanh nghiệp có bất kỳ câu hỏi nào hay kết nối với Công ty Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp. Liên hệ ngay theo thông tin liên lạc bên dưới để được tư vấn miễn phí 100%.

lien-he-baohiemxahoitphcm.png

Share

Trả lời


Notice: Undefined index: cookies in /home/baohiemhcm/domains/baohiemxahoitphcm.com/public_html/wp-content/plugins/live-composer-page-builder/modules/tp-comments-form/module.php on line 1638