Có cần đóng bù BHXH khi hết hạn tạm dừng đóng BHXH không?

Có cần đóng bù BHXH khi hết hạn tạm dừng đóng BHXH không?

Share

Doanh nghiệp có trách nhiệm phải tham gia BHXH bắt buộc cho toàn thể nhân viên. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp doanh nghiệp có thể được tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội. Vậy doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện nào để được tạm dừng đóng BHXH? Thời gian được tạm dừng đóng là bao lâu? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Có cần đóng bù BHXH khi hết hạn tạm dừng đóng BHXH không?
Có cần đóng bù BHXH khi hết hạn tạm dừng đóng BHXH không?

1. Khi nào doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH?

1.1 Quy định về tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội

Khi nào doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH?
Khi nào doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH?

Những trường hợp doanh nghiệp được phép tạm dừng đóng BHXH bắt buộc hợp pháp được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Cụ thể:

1. Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

a) Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

b) Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

a) Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;

b) Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

1.2 Khi nào doanh nghiệp được tạm dừng tham gia BHXH

Như quy định vừa được nêu, người sử dụng lao động đáp ứng được những điều kiện và thuộc những trường hợp dưới đây sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

  • Doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế
  • Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa

2. Thời hạn tối đa doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH

Thời hạn tối đa doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH
Thời hạn tối đa doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH

Thời gian doanh nghiệp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội là nội dung được quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng. Người sử dụng lao động vẫn tiếp tục đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian tạm ngừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất.

Doanh nghiệp cần bổ sung khoản đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho giai đoạn tạm dừng đóng. Khi đó, cơ quan BHXH mới giải quyết những hồ sơ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất cho người lao động.

Khi hết thời gian tạm đóng, đơn vị sử dụng lao động cần tiếp tục tham gia BHXH và đóng bù cho giai đoạn tạm dừng đóng. Khoản tiền đóng bù không phải chịu lãi chậm đóng được quy định tại Khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội (2014).

3. Có cần đóng bù BHXH khi hết hạn tạm dừng đóng BHXH?

3. Có cần đóng bù BHXH khi hết hạn tạm dừng đóng BHXH?
Có cần đóng bù BHXH khi hết hạn tạm dừng đóng BHXH?

Nội dung quy định về việc tạm ngừng đóng BHXH bắt buộc được nêu rõ tại Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội (2014). Những trường hợp doanh nghiệp và người lao động được tạm dừng tham gia BHXH như sau:

3.1 Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh

a) Trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và doanh nghiệp không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng;

3.2 Trường hợp doanh nghiệp hết hạn tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội

b) Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm a khoản này, doanh nghiệp và người lao động tiếp tục đóng BHXH. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng.

3.3 Trường hợp người lao động bị tạm giam

Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động bị oan, sai thì thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm giam. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.

Kết luận, theo quy định vừa nêu trên, khi hết thời gian tạm dừng đóng, doanh nghiệp cần tiếp tục đóng BHXH bắt buộc và bổ sung thêm khoản còn thiếu trong giai đoạn tạm ngừng đóng. Số tiền đóng bù sẽ không bị tính lãi chậm đóng.

Bài viết trên cung cấp thêm thông tin về thời hạn và những trường hợp tạm dừng đóng BHXH bắt buộc. Công ty Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp hân hạnh được trở thành kênh thông tin cho Quý doanh nghiệp. Kết nối với chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới khi có bất cứ câu hỏi nào để được tư vấn miễn phí 100%.

lien-he-baohiemxahoitphcm.png

Share

Trả lời


Notice: Undefined index: cookies in /home/baohiemhcm/domains/baohiemxahoitphcm.com/public_html/wp-content/plugins/live-composer-page-builder/modules/tp-comments-form/module.php on line 1638