điều kiện để nhận phúc lợi bhxh

So sánh mức nhận phúc lợi BHXH giữa chế độ tử tuất và bảo hiểm một lần

Share

Nhiều cá nhân hay doanh nghiệp thắc mắc về nhận phúc lợi bhxh, phân vân giữa chế độ tử tuất và bảo hiểm một lần. Nhất là trong các trường hợp không may mắn xảy ra như gặp rủi ro tai nạn, tử tuất. Và làm cách nào để nhận được một mức hỗ trợ cao nhất.

1. Phúc lợi BHXH là gì?

phúc lợi bhxh là gì?
phúc lợi bhxh là gì?

Khi đăng ký tham gia BHXH người lao động sẽ được nhận phúc lợi bhxh, đây chính là một phương án dự trù thông minh mang tính chất lâu dài, bảo hiểm sẽ thay mặt người tham gia chi trả, hỗ trợ các chi phí trong các trường hợp đặc biệt. Giúp người lao động an tâm và không còn mang quá nhiều nỗi lo về tài chính

2. Điều kiện để nhận phúc lợi BHXH

điều kiện để nhận phúc lợi bhxh
điều kiện để nhận phúc lợi bhxh

Để nhận phúc lợi bhxh người lao động phải tham gia đủ số năm quy định và nằm trong các điều kiện đặc biệt

2.1 Phải tham gia BHXH

Người lao động phải đăng ký tham gia BHXH, đây chính là một quyền lợi của người lao động trong các trường hợp không may xảy ra, mất hoặc giảm thu nhập, tai nạn, ốm đau, bệnh tật…v..v

2.2 Phải rơi vào trường hợp được nhận phúc lợi BHXH

Trong các trường hợp gặp rủi ro về tai nạn lao động, tử tuất, đã quá tuổi không còn sức lao động dẫn đến nghỉ hưu, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động thì sẽ được hưởng các quyền lợi của bảo hiểm

3. Mức nhận phúc lợi chế độ tử tuất

mức nhận phúc lợi chế độ tử tuất
mức nhận phúc lợi chế độ tử tuất

Khi người lao động chết thì người thân sẽ được nhận các mức trợ cấp tử tuất dựa theo các trường hợp khác nhau

3.1 Mức nhận trợ cấp tử

  • Người lao động không may qua đời sẽ nhận được chi phí hỗ trợ mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động mất
  • Người lao động sẽ nhân được số tiền trợ cấp mai táng một lần là 14,9 triệu đồng dựa trên mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/ tháng

3.2 Mức nhận trợ cấp tuất

a) Mức trợ cấp tuất hàng tháng

  • Trợ cấp cơ bản bằng 50% mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết
  • Trơ cấp nuôi dưỡng chăm sóc bằng 70% mức lương cơ sở tại tháng đó

b) Mức trợ cấp tuất một lần

  • Mức trợ cấp bằng 1,5 tháng mức lương bình quân tháng đóng bhxh cho những năm trước 2014
  • Mức trợ cấp thấp nhất bằng 3 tháng bình quân tiền lương khi tham gia bhxh
  • Mức trợ cấp bằng 2 tháng bình quân của tiền lương tháng khi tham gia bhxh cho những năm từ 2014 trờ đi
  • Đối với người đang hưởng lương hưu thì người thân sẽ nhận được 48 tháng lương hưu – 0,5 x ( số tháng đã hưởng lương hưu – 2) x lương hưu

4. Mức nhận phúc lợi bảo hiểm một lần

mức nhận phúc lợi bảo hiểm một lần
mức nhận phúc lợi bảo hiểm một lần

Mức hưởng chi phí trợ cấp cho người lao động khi tham gia BHXH 1 lần = Mức bình quân tiền lương hàng tháng x 1,5 (những năm trước 2014) + Mức bình quân tiền lương hàng tháng x 2 (những năm sau 2014) 

Trong đó: Mức BQTLHT = (mức lương đóng BHXH x số tháng đóng BHXH x mức điều chỉnh hàng năm) / tổng thời gian đóng BHXH

5. Công ty làm dịch vụ nhận phúc lợi BHXH

Để các cá nhân cũng như doanh nghiệp không còn vướng bận về vấn đề hồ sơ thủ tục để nhận phúc lợi từ bảo hiểm. Bảo hiểm xã hội Tp.HCM chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm cũng như dịch vụ nhận phúc lợi BHXH mà bạn đang quan tâm

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ khác như sau, tìm hiểu thêm: 

dịch vụ làm bảo hiểm thai sản

dịch vụ làm lại sổ bảo hiểm xã hội

thời gian chốt sổ bảo hiểm xã hội

Như vậy qua bài viết trên ta biết được đối tượng để nhận phúc lợi bhxh và tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm, đặc biệt là nhận thấy chế độ tử tuất sẽ giúp cho người lao động nhận được nhiều quyền lợi hơn so với chế độ bảo hiểm một lần

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ cho chúng tôi:

Share

Trả lời


Notice: Undefined index: cookies in /home/baohiemhcm/domains/baohiemxahoitphcm.com/public_html/wp-content/plugins/live-composer-page-builder/modules/tp-comments-form/module.php on line 1638