Trách nhiệm xác nhận bảo hiểm thất nghiệp

Tại sao DN phải xác nhận bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động?

Share

Nhiều người lao động hiện nay đang chật vật với việc xác nhận bảo hiểm xã hội thất nghiệp, khiến họ không thể chốt sổ BHXH. Vậy trách nhiệm này thuộc về ai? Người sử dụng lao động có phải xác nhận bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho lao động đã hết hợp đồng không?

1. Ai chịu trách nhiệm xác nhận BHTN cho lao động?

Trách nhiệm xác nhận bảo hiểm thất nghiệp
Trách nhiệm xác nhận bảo hiểm thất nghiệp

Sau khi chấm dứt hợp đồng, hoặc lao động nghỉ ngang thì việc xác nhận bảo hiểm thất nghiệp là cần thiết. Theo quy định điều 48 Luật lao động 2019 thì: 

“1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.”

Vậy theo như quy định, người sử dụng lao động là người có trách nhiệm xác nhận bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, dù cá nhân có nghỉ ngang hay nghỉ đúng quy định làm việc.

2. Quy định xác nhận BHTN cho người lao động

Người lao động nhằm bảo đảm quyền lợi của mình nên cần chú ý và biết đến những quy định về BHTN.

Đối với người sử dụng lao động

Trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng ngoài nghĩa vụ trả tiền lương và các khoản BHXH. Người sử dụng lao động còn phải trả thêm 

Tuy nhiên, nếu người sử dụng lao động không nhận người lao động tiếp tục làm việc hoặc người lao động không muốn quay lại làm việc  thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo điều 46 luật Lao động 2019.

Quy định xác nhận bảo hiểm thất nghiệp
Quy định xác nhận bảo hiểm thất nghiệp

Đối với người lao động

Theo điều 40 luật Lao động 2019, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng thì: 

  • Không được trợ cấp thôi việc.
  • Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.
  • Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

3. Mức xử phạt khi không xác nhận BHTN cho người lao động

Như quy định đã đề cập, người sử dụng lao động dù là cá nhân hay tổ chức đều phải thực hiện xác nhận bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Và để tránh trường hợp doanh nghiệp chậm trễ trong các thủ tục gây ảnh hưởng đến người lao động.

Các mức phạt mà người sử dụng lao động sẽ chịu khi không thực hiện đúng pháp luật như sau:

  • Vi phạm từ 01 – 10 người lao động: Phạt 01 – 02 triệu đồng
  • Vi phạm từ 11 – 50 người lao động: Phạt 02 – 05 triệu đồng.
  • Vi phạm từ 51 – 100 người lao động: Phạt 05 – 10 triệu đồng.
  • Vi phạm từ 101 – 300 người lao động: Phạt 10 – 15 triệu đồng.
  • Vi phạm từ 301 người lao động trở lên: Phạt 15 – 20 triệu đồng.

Ngoài ra, người lao động có thể tố cáo hoặc kiện doanh nghiệp lên cơ quan, tòa án khi không được thực hiện xác nhận bảo hiểm thất nghiệp

Mức xử phạt không xác nhận bảo hiểm thất nghiệp
Mức xử phạt không xác nhận bảo hiểm thất nghiệp

4. Dịch vụ bảo hiểm cho doanh nghiệp

Công ty BHXH TP.HCM đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BHXH. Do đó, chúng tôi hiểu rõ những vấn đề mà người sử dụng lao động cũng có thể gặp. Vì vậy, BHXH TP.HCM cung cấp gói dịch vụ BHXH cho doanh nghiệp gồm:

Hãy liên hệ ngay khi quý doanh nghiệp gặp khó khăn, chúng tôi sẵn sàng tư vấn hỗ trợ 24/7.

Share

Trả lời


Notice: Undefined index: cookies in /home/baohiemhcm/domains/baohiemxahoitphcm.com/public_html/wp-content/plugins/live-composer-page-builder/modules/tp-comments-form/module.php on line 1638