Mẫu kê khai làm thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu.

Mẫu kê khai làm thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu

Share

Chuẩn bị sao cho đầy đủ các thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp thắc mắc. Việc đăng ký Bảo hiểm xã hội có thành công hay không, nhanh chóng hay không được duyệt đều phụ thuộc vào tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ tham gia. Quý doanh nghiệp hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ những mẫu tờ khai cần thiết cùng cách điền thông tin cho bộ hồ sơ đăng ký Bảo hiểm xã hội lần đầu.

Tổng quan thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu

Để tối ưu thời gian hoàn tất các tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu, quý doanh nghiệp nên nắm rõ các thông tin và quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Mẫu kê khai làm thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu.
Mẫu kê khai làm thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu.

Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội

Người sử dụng lao động được cấp phép hoạt động tại Việt Nam và có thuê mướn hay sử dụng lao động là đối tượng phải tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH). Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký đóng Bảo hiểm cho người lao động trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định của Luật BHXH.

Các quy định về việc tham gia BHXH lần đầu

Bước đầu trong việc làm thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu, doanh nghiệp cần cập nhật các thông tin mới nhất về mức đóng, phương thức đóng, cũng như nơi đóng BHXH. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị các mẫu kê khai, các loại hồ sơ giấy tờ thật đầy đủ theo đúng quy định cũng là điều doanh nghiệp không nên bỏ sót.

Hướng dẫn điền các mẫu đăng ký Bảo hiểm xã hội lần đầu

Với mục tiêu hoàn thành các mẫu đăng ký Bảo hiểm xã hội lần đầu nhanh chóng, doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định về việc chuẩn bị hồ sơ giấy tờ. Theo Quyết định 505/QĐ-BHXH và Quyết định 1040/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hồ sơ tham gia BHXH của doanh nghiệp cần có 03 mẫu giấy tờ dưới đây.

Mẫu TK3-TS

Đây là mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh Bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Bên dưới là mẫu tờ khai TK3-TS có sẵn và hướng dẫn chi tiết cách điền thông tin vào tờ khai. 

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH và BHYT.
Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH và BHYT.

Hướng dẫn điền thông tin Mẫu TK3-TS

[1] : Ghi đầy đủ tên đơn vị tham gia bảo hiểm.

[2] : Ghi tên tiếng Anh của đơn vị (nếu có)

[3] : ghi MST của đơn vị tham gia bảo hiểm.

[4]: ghi đầy đủ địa chỉ nơi đơn vị đóng trụ sở: số nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố (theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh).

[5]: Loại hình đơn vị mà doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động.

[6], [7]: ghi SĐT, email của đơn vị tham gia bảo hiểm.

[8.1]: Ghi số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị.

[8.2]: Ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh cho đơn vị.

[9] ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, Quốc tịch, số CMT/Hộ chiếu hoặc số thẻ căn cước của người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

[10]: Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán). Nếu chọn phương thức đóng hằng quý thì đánh dấu X với ô [10.1]; nếu chọn phương thức đóng 6 tháng một lần thì đánh dấu X với ô [10.2].

[11]: Ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, người đại diện pháp luật…. (Nếu tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu thì bỏ trống).

[12]: Tài liệu kèm theo: kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI MẪU TK3-TS

Mẫu D02-LT

Đây là mẫu đơn vị báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn. Phía dưới là mẫu D02-LT và hướng dẫn điền mẫu.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH.
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH.

Hướng dẫn điền thông tin Mẫu D02-LT

BHXH Việt Nam có Công văn 2950/BHXH-BT hướng dẫn bổ sung cách kê khai cột (25), cột (26), cột (27) tại mẫu D02-LT, ban hành kèm theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020.

Cột (25) Thời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXH:

  • Đối với trường hợp người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu tăng mới hoặc chuyển đến làm việc tại đơn vị.
  • Đối với trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng hoặc trường hợp người lao động truy đóng BHXH. Doanh nghiệp cũng sẽ ghi thời điểm tháng, năm người lao động điều chỉnh mức đóng hoặc bắt đầu truy đóng.

Cột (26) Thời điểm đơn vị kết thúc đóng BHXH:

  • Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH (bao gồm: truy đóng cộng nối thời gian, hoặc truy đóng, truy giảm tiền lương làm căn cứ đóng). Trong thời gian chỉ đến tháng trước tháng lập mẫu D02-LT thì ghi thời điểm kết thúc (tháng, năm) truy đóng.
  • Các trường hợp còn lại không ghi vào cột này (bỏ trống).

Cột (27) Ghi chú:

Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV (ghi rõ thời hạn HĐLV) hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương… Trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì ghi chú cụ thể.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI MẪU D02-LT

Mẫu D01-TS

Đây là mẫu tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia làm căn cứ truy thu BHXH hay còn gọi là bảng kê thông tin đơn vị.

Mẫu D01-TS: Bảng kê thông tin đơn vị.
Mẫu D01-TS: Bảng kê thông tin đơn vị.

Hướng dẫn điền thông tin Mẫu D01-TS

Cách điền 2 dòng đầu trong mẫu D01-TS

– Chỉ tiêu (1): ghi nội dung lập bảng kê. Ví dụ: hồ sơ làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. 

– Chỉ tiêu (2): ghi bảng kê nộp kèm theo. Ví dụ: kèm theo danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

Cách điền 10 tiêu chí hàng cột.

– Cột 1: ghi số thứ tự.

– Cột 2: ghi họ tên người tham gia điều chỉnh.

– Cột 3: ghi mã số BHXH của người tham gia điều chỉnh.

– Cột 4: ghi tên, loại văn bản (Quyết định, HĐLĐ, Giấy xác nhận …).

– Cột 5: ghi số hiệu văn bản (99/QĐ-UBND, 88/LĐTBXH-NCC …).

– Cột 6: ghi ngày ban hành văn bản.

– Cột 7: ghi ngày văn bản có hiệu lực.

– Cột 8: ghi cơ quan ban hành văn bản (UBND huyện, tỉnh hoặc Sở, ngành …; Công ty A …).

– Cột 9: ghi nội dung trích yếu văn bản (V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người có công với cách mạng…).

– Cột 10: ghi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan BHXH có căn cứ thẩm định.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI MẪU D01-TS

Đơn vị hỗ trợ làm hồ sơ Bảo hiểm xã hội lần đầu

Với nhiều năm kinh nghiệm giúp doanh nghiệp đăng ký hồ sơ Bảo hiểm xã hội lần đầu. Chúng tôi luôn cam kết hoàn thành mọi thủ tục nhanh chóng và đúng thời hạn. Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ làm Bảo hiểm xã hội của chúng tôi. Quý doanh nghiệp cũng sẽ được tư vấn miễn phí và các quy định và thông tin liên quan đến BHXH.

Tham khảo một số dịch vụ khác của chúng tôi:

Trên đây là tổng quan những mẫu tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu mà doanh nghiệp cần lưu ý làm BHXH. Nhiều năm qua, việc tham gia Bảo hiểm xã hội luôn giúp người lao động và doanh nghiệp ổn định và phát triển hơn. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có nhiều thời gian hay nhân sự có kinh nghiệm làm Bảo hiểm xã hội. Đến nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp chọn phương thức tối ưu thời gian để tập trung cho chuyên môn bằng cách tìm một đơn vị hỗ trợ các vấn đề pháp lý. Để được tư vấn và làm Bảo hiểm xã hội, quý doanh nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi để sớm được hỗ trợ.

Share

Trả lời


Notice: Undefined index: cookies in /home/baohiemhcm/domains/baohiemxahoitphcm.com/public_html/wp-content/plugins/live-composer-page-builder/modules/tp-comments-form/module.php on line 1638